De website die u bezoekt (schaduwdoeken-online.nl) wordt beheerd door hoveniersbedrijf Den Uijl Tuin en Infra.

Deze site is voor het laatst gewijzigd op 28-5-2018. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en hoe we deze informatie gebruiken en beveiligen. Deze Verklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Hoe we uw informatie gebruiken?

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw bestellingen in behandeling te kunnen nemen, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Wij zullen nimmer uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Of uw gegevens aan derden verstrekken. Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijks worden verplicht.

Cookies

Wij verzamelen op dit moment geen cookies, mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, zullen we deze verklaring aanpassen.

Beveiliging van informatie.

We treffen goede voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in onze verklaring.

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Met wie kunt u contact opnemen?

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden genoemd in deze Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren, en op correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens indien wenselijk.

Nogmaals, we doen er alles aan om uw privacy met betrekking tot onze websites te beschermen. Aarzelt u daarom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring.

Schrijf ons a.u.b. op info@schaduwdoeken-online.nl of bel ons op 06-47200012